Socialna vključenost in okolje

Erasmus+ KA229, Social Inclusion through Environment

S projektom Socialna vključenost in okolje smo učence opolnomočili z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.

K varovanju okolja prispeva vsak posameznik. Da smo lahko aktivni na področju okoljske problematike, potrebujemo ustrezne kompetence. Okoljska ozaveščenost je aktualna tema, a vendarle ne dovolj zastopana v našem vsakdanu. Prav tako kot za varovanje okolja, je vsak posameznik odgovoren tudi za dobro počutje ostalih na šoli. Šole partnerice v projektu zaznavamo večje število učencev z učnimi težavami, učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja, učencev priseljencev.  S projektom želimo vplivati na vključenost vseh učencev v šolsko ter širše socialno okolje.

Partnerske šole v projektu: KBS Nordhorn iz Nemčije kot šola koordinatorica, Grꬾnvangskolen z Danske, OGEC Notre Dame de Roc iz Francije in Osnovna šola Naklo. Projekt je potekal tri leta. Skupno smo izvedli 4 mobilnosti, v vsako državo partnerico.

Glavni cilji projekta:

  • razvijati strpnost ter spoštovanje različnosti
  • spoznati nove metode ter primere dobre prakse na področju socialne vključenosti
  • raziskovati nove priložnosti za varovanje okolja
  • izboljšati komuniciranje v angleščini
  • izboljšati uporabo IKT tehnologije

Zaradi korone smo morali nekaj aktivnosti prestaviti oz prilagoditi torej so se zgodile virtualno. V začetku maja (9. -13. 5. 2022) smo uspešno izvedli prvo mobilnost 8 učencev v Nemčijo, Nordhorn. Tekom šolskega leta smo se z učenci pripravljali na mobilnost – pripravili smo video predstavitev naše šole (posnetek spodaj), naš logotip projekta, ki ga je zasnovala naša učenka in je bil v Nemčiji tudi izbran za logotip projekta. Imeli smo virtualno srečanje z učenci s partnerskih šol, zapisali svoje profile. Sami so tudi komunicirali po elektronski pošti s svojimi gostitelji in nekateri so se videli in spoznali tudi po Zoomu. Sodelovali smo tudi pri tehniškem dnevu – Vzgoja potrošnika, kjer smo prispevali vsebine, ki so vključene v naš projekt (varovanje okolja: ločevanje odpadkov, problem onesnaževanja okolja z nagrobnimi svečami, raba virov) ter pri TD Ustvarimo praznično vzdušje (medsebojna povezanost, sodelovanje z VDC Kranj, ustvarjanje/pisanje pozitivnih misli).

V letošnjem šolskem letu smo izvedli kar 3 mobilnosti. Najprej smo obiskali naše partnerje v Franciji, v kraju La Roche sur Yon na začetku oktobra. Konec novembra smo šli na sever, na Dansko v Vejen in od 19. do 24. marca gostili vse partnerje v Naklem.

Dogodki v projektu

Dostopnost