Interesne dejavnosti

Šola organizira interesne dejavnosti na raznih področjih. Mentorji so učitelji na šoli in ostali sodelavci, ki so pripravljeni voditi te dejavnosti. Zaželeno je, da se vsak učenec vključi vsaj v eno interesno dejavnost.

Centralna šola

Razredna in predmetna stopnja

Interesna dejavnost Mentor Razred Termin
Bralna značka razredničarke RS, Maja Bajd (PS) 1.–9. r. po dogovoru, torek 13.00–13.45 (urnik A), četrtek 13.00–13.45 (urnik B)
Pevski zbori Jana Lamberšek Starbek 1.–​9.r. OPZ – mlajši: petek, 12.10–12.55 OPZ: torek, 7.30–8.15 in petek, 13.00–13.45 MPZ – 6.r: četrtek, 14.00–14.45 MPZ: sreda, 13.00–13.45 (2. glas), 14.00–14.45 (1. glas); skupne vaje: petek, 7.30–8.15
Izlet v notranji svet Teja Štefančič 1.–9. r. po pouku, po dogovoru
Planinski krožek Maja Bajd 1.–9. r. 2. ali 3. sobota v mesecu
Šolska skupnost Špela Kokalj 1.–5. r. po dogovoru
Priprava na tekmovanja razredničarke RS 1.–5. r. po dogovoru
Mladi kulturniki Stanka Kolenko, Karla Tušek 1.–5. r. po dogovoru
Spretni prstki Petra Jelenc, Barbara Ušaj 1. r. po dogovoru
Izurimo jeziček Andreja Hafner Krek 1.,2. r. ponedeljek, 13.00-13.45
Nogometni krožek Nogometni klub Naklo-Boštjan Slak 1.,2. r. četrtek, 15.00–16.00
Igriva slovenščina Nataša Zaletelj 2. r. četrtek, 7.30–8.20
Kresnička Petra Kralj 1., 2. in 3. r. Naklo po dogovoru
Angleščina in igre Petra Kralj 3. r. sreda, 7.30–8.20
Bralni kovček Meta Koželj, Teja Sulejmanovič 3. r. po dogovoru
Prostovoljstvo Teja Sulejmanovič 4.–5. r. sreda, 13.30–15.00
Vesela Šola Meta Koželj 4., 5., 6. razred ponedeljek, 7.30–8.20
Kresnička Jana Ovsenik 4., 5. r. po dogovoru
Kresnička Danica Mati Djuraki 4.–7. r. po dogovoru (februar, marec)
Branje za veselje, branje za učenje Tinka Bertoncelj 4.–9. r. po dogovoru
Bel-a-vis-x Tinka Bertoncelj 4.–9. r. po dogovoru
Angleška bralna značka Katja Marenk, Anja Košnik 4.–9. r po dogovoru
Nemška bralna značka Maruša Jazbec Colja 4.–9. r po dogovoru
Angleški bralni kotiček mag. Vera Stoilov Spasova 5.–9. r. po dogovoru
BASE Andreja Hafner Krek, Tinka Bertoncelj 6.–9. r. po dogovoru
Interaktivno po angleško mag. Vera Stoilov Spasova 6.–9. r. po dogovoru
Novinarski krožek Tina Žagar Pernar, Jasna Zupan, Maja Bajd 6.–9. r. po dogovoru
Igraje v vivaristiko mag. Špela Eržen 6.–9. r. ponedeljek, 7.30–8.15
Šolska skupnost Tadeja Česen Šink, Maruša Jazbec Colja 6.–9. r. po dogovoru
Turistični krožek Daša Ganna Mahmoud 6.–9. r. sreda, 18.00
Geografski krožek Daša Ganna Mahmoud 6.–9. r. po dogovoru
Logika Tihana Smolej 6.–9. r. po dogovoru
Vezenje Teja Sulejmanovič 6.–9. r. četrtek, na 14 dni (6. in 7. ura)
Vesela šola Maja Bajd 7.–9. r. pred poukom in po njem
Cankarjevo tekmovanjek Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, Maja Bajd 6., 7. marec 2024
Ekokviz Nina Marjanovič 6.–8. r. po dogovoru
Robotika Marko Poličar 7.–9. r. po dogovoru
Ruščina za začetnike mag. Marjeta Šifrer 7.–9. r. četrtek, 14.00–14.45
Male sive celice Petra Peternel 7.–9. r. po dogovoru
Nemščina na tekmovanju Maruša Jazbec Colja 8., 9. r. sreda, 13.00–13.45
Multimedijska delavnica mag. Tatjana Lotrič Komac 8., 9. r. po dogovoru
Odkrivamo preteklost domačega kraja mag. Marjeta Šifrer, Maja Bajd 8., 9. r. popoldan po dogovoru
Utrinki narave mag. Špela Eržen 7.–9. r. popoldan po dogovoru
Folklora 1 mag. Špela Eržen 4., 5. r. torek, 13.15–14.00
Folklora 2 mag. Špela Eržen 6.–8. r petek, 17.15–18.15
Folklora 3 mag. Špela Eržen 8., 9. r. petek, 18.30–20.00

Razširjen program (RAP)

Interesna dejavnost Mentor Razred Termin
Razgibajmo se Petra Jelenc, Barbara Ušaj, Damjana Debenec, Mateja Raztresen 1. r. med glavnim odmorom
Ljudsko je kul mag. Špela Eržen 1. r., 2., 3. r. sreda, 13.15–14.00 (na 14 dni), četrtek, 13.15–14.00
Preživljanje prostega časa na zeliščnem vrtu Mateja Raztresen 1., 3. in 4. r. 1. razred: četrtek, od 12.05–12.55 (na 14 dni) vsak 1. četrtek v mesecu, 15.25–16.10 za 3. in 4. razred
Jaz pa pojdem … mag. Maja Ovsenik, Nataša Zaletelj 2. r. strnjeno, v popoldanskem času
Sproščanje za najmlajše mag. Maja Ovsenik, Nataša Zaletelj 2. r. enkrat na teden/glavni odmor
Sproščanje za najmlajše Mateja Raztresen 1. r. vsak četrtek/glavni odmor
Šport za zabavo Špela Kokalj 1.–3. r. Ure so v urniku v času OPB.
Kuharski krožek Nataša Černilec, Damjana Debenec 2.–5. r. Učenci dobijo vabilo.
Telo in ritem Katja Marenk 4.–9. r. po dogovoru
Šolski vrt Nina Marjanovič, Damjana Debenec, Mateja Raztresen 4.–9. r. po dogovoru
Kulinarična doživetja Nina Marjanovič 6. r. po dogovoru
Dramski gib Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, Jana Lamberšek Starbek, mag. Maja Ovsenik, Mateja Puclej 6.–9. r. po dogovoru
Raziskovanje in eksperimentiranje mag. Špela Eržen, Danica Mati Djuraki 6.–9. r. po dogovoru

Plačljive obšolske dejavnosti

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Atletika ŠD Naklo, Atletska šola Rožle Prezelj, Luka Mihelič 1. –6. r. ponedeljek, 15.00–16.00, sreda, 15.00–16.00
Košarka 1–3 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 1.–3. r. torek, 15.00–16.00, petek, 15.00-16.00
Košarka 4-6 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 4.,5.,6. r. ponedeljek in sreda, 16.00–17.00
Košarka 7-9 Košarkarski klub OŠ Naklo, Mitja Šteblaj 7.,8.,9. r. torek, 16.00–17.00 petek, 16.00–17.00
Nogomet Nogometni klub Naklo Boštjan Slak 1. –5. r. ponedeljek, 17.00–18.30 torek, 17.00–19.30 četrtek, 16.00–17.30
Karate Karate klub Naklo Lejla Ašanin 1. –9. r. torek, 17.00–19.00 četrtek, 17.00–19.00
Rokomet Rokometni klub Duplje Boštjan Završnik 1. –9. r. sreda, 18.30–19.30, petek, 17.00–19.00
Glasbena šola Piano forte, Franci Sekne 1. –9. r. po dogovoru
Šahovski Krožek Klemen Klavčič, Zlatko Jeraj 1. –9. r. ponedeljek, 14.30–16.00
Ritmična gimnastika KRG Tjaša Šeme Tjaša Šeme 1.–9. r. torek, 17.00–19.00, Mlinček, tekmovalni program sreda, 16.30–18.30, Naklo, tekmovalni program četrtek, 17.30–19.00, Naklo, tekmovalni program
Ritmična gimnastika Klub za ritmično gimnastiko Rija Kavčič 1.–3. r. torek, 14.30–16.30, VND Naklo

Podružnična šola Duplje

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Kresnička Katja Pertot 1., 2.,3. torek, 13.15 – 14.00
Pevski zbor Jana Lamberšek Starbek 1.–5. r. četrtek, 12.10–12.55
Knjižnica Darinka Oblak 1.–5. r. ponedeljek, 7.30–8.15, četrtek, 7.30–8.15
Bralna značka razredničarke 1.–5. r. pred/po pouku
Mini rokomet Boštjan Završnik 1.–5. r. sreda, 14.30–15.30
Bralni kovček Katja Pertot 3. r. pred poukom in po njem
Nogomet NK Naklo 1.– 5. r. sreda, 18.00–19.00, petek, 14.30–15.30
Naredi si sam Katja Pertot 3., 4., 5. ponedeljek, 13.15–14.00
Vesela šola Ksenija Bucalo 4.–5. r. ponedeljek, 16.15–17.00
Kresnička Nina Nunar 4., 5. ponedeljek, 13.15–14.00
Kresnička Nina Nunar 4.–5. r. ponedeljek, 13.10 – 13.55

Razširjen program (RAP)

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Prva pomoč za najmlajše Ksenija Bucalo 1., 2. torek, 12.10–12.55
Športko Mitja Šteblaj 1. –5. r. četrtek, 14.30–15.15
Zdravo z naravo Ana Valančič 1. –5. r. četrtek, 13.15–14.00
Ali je kaj trden most? Darinka Oblak 1. –5. r. torek, 15.25–16.10
Potep po gozdu Lili Horvat 2. r ponedeljek, 13.15–14.00
Karate Nina Nunar 3.–5. r. ponedeljek, 13.15–14.00
Šolski vrt Mihela Križaj T. 4., 5. ponedeljek, 13.15–14.00

Podružnična šola Podbrezje

Šport, narava, igra Lara Poljanšek 2. r. sreda, 12.10–12.55
Kresnička Lara Poljanšek 1.–3. r. po dogovoru
Nogometni krožek NK Naklo 1.–3. r. torek, 15.00–16.00
Bralni Kovček Mateja Jarc 3. r. po dogovoru
Prešernova bralna značka razredničarke 1.–5. r. po dogovoru
Priprava na tekmovanja razredničarke 1.–5. r. po dogovoru
Pevski zbor Jana Lamberšek Starbek 1.–5. r. četrtek, 13.00–13.45
Knjižnica Podbrezje Lara Poljanšek , Staša Sivec 1.–5. r. ponedeljek, 8.15–8.45 torek 12.15–12.45, sreda 13.00–13.30, četrtek 12.25–12.55
Kresnička Tanja Kokalj 4., 5. r. po dogovoru
Vesela šola Nataša Indjić 4., 5. r. sreda, 13.00–13.45

Razširjen program (RAP)

Interesna dejavnost Mentor/Izvajalec Razred Termin
Športko Mitja Šteblaj 1.–5. r. ponedeljek, 14.20–15.05
Varno in kvalitetno preživljanje prostega časa Mateja Jarc 3.–5. r. sreda, 12.05–12.55
Prva pomoč za najmlajše Nataša Indjić 2., 3. r. petek, 7.30–8.20
Dostopnost