ŠOLSKI KOLEDAR

V tem šolskem letu se pouk prične 1. septembra 2022 in traja do 24. junija 2023. Zadnji dan pouka za učence devetih razredov je 15. junij, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2023.

Prvo ocenjevalno obdobje:

od 1. septembra 2022 do 27. januarja 2023

Konferenci:

24. 1. 2023 – razredna stopnja
25. 1. 2023 – predmetna stopnja

Drugo ocenjevalno obdobje:

od 28. januarja 2022 do 23. junija 2023 (za devete razrede do 15. junija 2023) 

Konference:

13. 6. 2023 – za devete razrede
21. 6. 2023 – predmetna stopnja
20. 6. 2023 – razredna stopnja

Počitnice

. jesenske: od 31. oktobra do 4. novembra 2022

. novoletne: od 26. decembra 2022 do 2. januarja 2023

. zimske: od 6. februarja do 10. februarja 2023

. prvomajske: od 26. aprila do 2. maja 2023

ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2022/2023

1. 9. ČETRTEK začetek pouka
31. 10.-4. 11. PONEDELJEK-PETEK jesenske počitnice
23. 12. PETEK proslava pred dnevom samostojnosti in enostnosti
25. 12. NEDELJA božič
26. 12. PONEDELJEK dan samostojnosti in enotnosti
26. 12.-2. 1. PONEDELJEK-PONEDELJEK novoletne počitnice
27. 1. PETEK zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
3. 2. PETEK proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8. 2. SREDA Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
6. 2.-10. 2. PONEDELJEK-PETEK zimske počitnice
17. 2.-18. 2. PETEK- SOBOTA informativna dneva za vpis v srednje šole
10. 4. PONEDELJEK velikonočni ponedeljek
26. 4. SREDA pouka prost dan zaradi 8. februarja med počitnicami
27. 4 ČETRTEK dan boja proti okupatorju
27. 4.-2. 5. ČETRTEK-TOREK prvomajske počitnice, praznik dela
15. 6. ČETRTEK zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
23. 6. PETEK zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil; proslava pred dnevom državnosti
25. 6. NEDELJA dan državnosti
26. 6.-31. 8. PONEDELJEK-ČETRTEK poletne počitnice

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok 16. 6.-29. 6. učenci 9. razreda
1. rok 26. 6.-7. 7. učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 18. 8.-31. 8. učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

1. rok 3. 5.-15. 6. učenci 9. razreda
1. rok 3. 5.-23. 6 učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 18. 8.-31. 8. učenci od 1. do 9. razreda

NPZ

sreda 1. 9. 2023 objava sklepa o določitvi 3. predmeta v 9. r.
četrtek 4. 5. 2023 slovenščina 6. in 9. r.
ponedeljek 8. 5. 2023 matematika 6. in 9. r.
sreda 10. 5. 2023  gum – 9. r., tja – 6. r.

Celotni šolski koledar 2022/2023 z izpitnimi roki za predmetne in popravne izpite, roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu ter izvedbo NPZ je objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Koledar

 

Dostopnost