Erasmus+

l

4. oktobra, 2021

KA2 Potovanje v “Zeleno Evropo” 

(klikni na naslov ali sliko)

je projekt, ki poteka od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. Njegov namen je izmenjava izkušenj, organizacija dejavnosti na mednarodni in lokalni ravni, izmenjave na partnerskih šolah (OŠ Brno Armenska, Češka ter OŠ Naklo, Slovenija). Poudarek je na projektnem sodelovanju učencev od 10 do 13 leta, delavnice vzajemnega učenja in mobilnost učencev in strokovnih delavcev na Češkem in v Sloveniji, spoznavanje naravnih geografskih enot obeh držav, posebnosti lokalne skupnosti in skrb za okolje v okviru trajnostnega razvoja.


Social Inclusion through Environment

S projektom »Social Inclusion through Environment« (»Socialna vključenost in okolje«) želimo učence opolnomočiti z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.

K varovanju okolja prispeva vsak posameznik. Da smo lahko aktivni na področju okoljske problematike, potrebujemo ustrezne kompetence. Okoljska ozaveščenost je aktualna tema, a vendarle ne dovolj zastopana v našem vsakdanu. Prav tako kot za varovanje okolja, je vsak posameznik odgovoren tudi za dobro počutje ostalih na šoli. Šole partnerice v projektu zaznavamo večje število učencev z učnimi težavami, učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja, učencev priseljencev.  S projektom želimo vplivati na vključenost vseh učencev v šolsko ter širše socialno okolje. Partnerske šole v projektu so: KBS Nordhorn iz Nemčije kot koordinatorica, Grꬾnvangskolen z Danske, OGEC Notre Dame de Roc iz Francije in Osnovna šola Naklo.  V okviru projekta so predvidene mobilnosti učencev (skupina osmih učencev) na partnerske šole.

Glavni cilji projekta so: razvijati strpnost ter spoštovanje različnosti, spoznati nove metode ter primere dobre prakse na področju socialne vključenosti, raziskovati nove priložnosti za varovanje okolja, izboljšati komuniciranje v angleščini, izboljšati uporabo IKT tehnologije.

Ostali projekti

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Dostopnost