Erasmus+

l

21. julija, 2021

ERASMUS +: Socialna vključenost in okolje (Social Inclusion through Environment)

S projektom »Social Inclusion through Environment« (»Socialna vključenost in okolje«) želimo učence opolnomočiti z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.
K varovanju okolja prispeva vsak posameznik. Da smo lahko aktivni na področju okoljske problematike, potrebujemo ustrezne kompetence. Okoljska ozaveščenost je aktualna tema, a vendarle ne dovolj zastopana v našem vsakdanu. Enako kot za varovanje okolja je vsak posameznik odgovoren tudi za dobro počutje ostalih na šoli. Šole partnerice v projektu zaznavamo večje število učencev z učnimi težavami, učencev, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja, učencev priseljencev.  S projektom želimo vplivati na vključenost vseh učencev v šolsko in tudi širše socialno okolje.
Partnerske šole v projektu so: KBS Nordhorn iz Nemčije kot koordinatorica, Grꬾnvangskolen z Danske, OGEC Notre Dame de Roc iz Francije in Osnovna šola Naklo. Projekt bo potekal dve leti z dvema izvedenima mobilnostma na leto.
Glavni cilji projekta so:
–    razvijati strpnost ter spoštovanje različnosti,
–    spoznati nove metode ter primere dobre prakse na področju socialne vključenosti,
–    raziskovati nove priložnosti za varovanje okolja,
–    izboljšati komuniciranje v angleščini in
–    izboljšati uporabo IKT-tehnologije.

Ostali projekti

Labirint spoznavanja

Labirint spoznavanja

 Labirint spoznavanjaV Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s...

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja

Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos sadja in zelenjave med prebivalci pogosto...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu...

SIO2020

SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju V letu 2017 je Arnes začel...

Dostopnost